Bartłomiej Romanek

Bartłomiej Romanek

Najlepsze technologie,
to sprawdzone technologie!

E-mail LinkedIn

Pomagajmy

Pomaganie w naszej branży jest czymś naturalnym. W naszych firmach, pracując w zespołach, stale dbamy o wspólny komfort pracy oraz pomagamy sobie nawzajem w potrzebie. Nasze przyzwyczajenia warto przenosić także na sferę poza pracą i pomagać innym na tyle, na ile jesteśmy w stanie... a często jest to bardzo proste! Gwarantuję, że nic co robimy nie idzie w próżnię i każda pomoc prędzej czy później do nas wróci! Dobro dobrem procentuje!

Serwisy z możliwością donacji

Na poniższych stronach możesz wpłacić dowolną kwotę na cel charytatywny lub dzięki kliknięciom przekazać fundusze od sponsorów.

  • Okruszek.org.pl - zadaniem akcji jest pozyskiwanie środków, które wspomagają dzieci, chorych i bezdomnych, a także - popularyzacja idei wspierania tych osób. Aby pomóc, można wpłacić dowolną kwotę lub po prostu kliknąć link.
  • Pajacyk.pl - to program w ramach którego Polska Akcja Humanitarna - od 1998 roku - pomaga niedożywionym dzieciom. Pajacyk finansuje posiłki w szkołach i placówkach środowiskowych. Aby pomóc, można wpłacić dowolną kwotę lub po prostu kliknąć link.
  • Siepomaga.pl - to integrator zbiórek pieniędzy na cele charytatywne. Ciekawym aspektem jest możliwość założenia konta i kontrolowania, ile środków przeznaczyliśmy na cele charytatywne.
  • Wioskisos.org - stowarzyszenie pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Organizują różnorodne formy pomocy dzieciom, aby jak najlepiej przygotować je do dorosłego życia. Aby pomóc, można wpłacić dowolną kwotę na konto stowarzyszenia.